കോഴിക്കള്ളൻ - അദ്ധ്യായം 2 | Mini Web series | Three Idiots Media | Unnilalu

144.67357
10/07/2020
കോഴിക്കള്ളൻ - അദ്ധ്യായം 2 | Mini Web series | Three Idiots Media | Unnilalu Three Idiots Media proudly presents: #kozhikkallan #kozhikallan #webseries #miniwebseries കോഴിക്കള്ളൻ - ഒരു കട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ പണി || കോഴിക്കള്ളൻ - Mini web series - അദ്ധ്യായം 2 Written & Directed By Nimal Raj http://instagram.com/_rayttante_mon_ Cinematography & Coloring Vishnu VR http://instagram.com/vishnu__vr Editing R Madhavan http://instagram.com/r_madhavan_ Original Background score Gokul Sreekandan http://instagram.com/gokul_sreekandan Associate Cameraman Vickey Suresh http://instagram.com/vickyvickysuresh Associate Editor Anjali Hariharan http://instagram.com/_anjali_hariharan_ Assistant Directors Amal Xavier http://www.instagram.com/amalxavier_manackatharayil Cast Unnilalu http://instagram.com/_unnilalu Nikhil Vincent http://instagram.com/nikhil.vincent.988 Ancy Antony http://instagram.com/ancy_antony_ Anagha Babu http://instagram.com/anaghakutty Vishnu Suresh http://instagram.com/vishnu_actor Nasif VA http://instagram.com/naaasizm Shamsudheen http://instagram.com/shamsu.ichu?igshid=331k82z51ton Nikhila http://instagram.com/nikhilakora Nimal Raj http://instagram.com/_rayttante_mon_ Vinu V http://instagram.com/v4u_entertain?igshid=1vb8if5dx8r8g Designs Anandhu P Das http://instagram.com/pdas_ Additional Dialogues Hannah Ansar http://instagram.com/kuttipishash?igshid=pjuxkdodo37 Nikhila Kora http://instagram.com/nikhilakora Marketing Adeela Shafan http://instagram.com/_adhooshaf_ Check out our other videos Paarvai Ondru Penne - http://vilook.com/video/OSqbI2r2fKM കോഴിക്കള്ളൻ - Mini web series - http://vilook.com/video/Yn4snb-Y1K8&list=PLLOohRizjEMS-LpTUrNT9nHnpq7cQDENH Fragment Web Series - http://vilook.com/video/8d-_NQyLZTw&list=PLLOohRizjEMQlzFBKPDGDLl9krXFr2YMW Follow us on Facebook , Instagram and Youtube http://www.instagram.com/threeidiots http://www.facebook.com/threeidiotsm http://vilook.com/threeidiotsmedia Stay Tuned for more videos. Like, Share and our Channel
AutoPlay
Copyright © vilook.com | Contact | Legality