Natalie Maimane - nie net 'n gewone huisvrou nie

07/02/2018 | 22:47
»» News & Politics ««
50.748
03:25
Natalie Maimane - nie net 'n gewone huisvrou nie Natalie Maimane - nie net 'n gewone huisvrou nie Natalie Maimane is die vrou aan Mmusi Maimane se sy. Maar wie is hierdie dinamiese vrou?